Metaforische gebaren betekenis & definitie

Een metaforisch gebaar is de lichamelijke uitdrukking van een emotie. Een metaforisch of zinnebeeldig gebaar maken, is met lichamelijke bewegingen gedachten uitdrukken.

Behalve taalkundige metaforen ('We staan op een kruispunt', 'Onze wegen scheiden') bestaan er ook 'gebaarkundige' metaforen. Een veegbeweging met de linker hand naar links is een metaforisch gebaar. 'Niet leuk' of 'Weg ermee' wordt uitgedrukt. Licht roterende handen drukken non-verbaal abstracties uit zoals in balans, tegen elkaar afwegen, weet niet zeker, hier noch daar. De gestrekte arm naar links achter betekent vaak 'in het verleden', 'het is voorbij' of 'dat ligt achter ons'. Idem naar rechts voor ('in de toekomst', 'verder op' of 'ver vooruit').

Metaforische (meta [naar] + pherein [dragen]) gebaren ontstaan in het hoofd van de maker. Het zinnebeeld eindigt bij ontvanger. Steeds zijn het gedachten en gevoelens (bijv. stop ermee) die zich visueel via het symboolgebaar en lichaamstaal in lichamelijke expressies verwoorden. Iemand draait zich demonstratief om, keert de ander de rug toe en loopt boos weg. Visueel denken wordt het genoemd.

De visuele uitdrukking moet overkomen. De ontvanger voelt de emotie aan of leest de gedachte van de ander. De metafoor vraagt qua uitvoering net als metacommunicatie en pantomime daarom enige kunstzinnigheid in de uitvoering. Aan metaforische gebaren worden meer eisen gesteld dan aan eenvoudig gebarenjargon.

Gepubliceerd op 25-08-2019