Metafoor betekenis & definitie

Een metafoor is een vorm van taalkundig of lichamelijk uitdrukken waarbij figuurlijke verbeelding centraal staat. Metaforisch of zinnebeeldig gebaren maken is met behulp van lichamelijke bewegingen een abstracte notie uitdrukken.

Behalve taalkundige metaforen ('We staan op een kruispunt', 'Onze wegen scheiden') bestaan er ook 'gebaarkundige' metaforen. Een voorbeeld van een metaforisch gebaar is de veegbeweging naar links. Daarmee wordt 'Niet leuk' of 'Weg ermee' uitgedrukt. Ook het gebaar van licht roterende handen drukt non-verbaal een abstractie uit (in balans, tegen elkaar afwegen, weet niet zeker, hier noch daar). De gestrekte arm naar links achter betekent vaak 'in het verleden', 'het is voorbij' of 'dat ligt achter ons'. Idem naar rechts voor ('in de toekomst', 'verder op' of 'ver vooruit').

Het metaforische (meta [naar] + pherein [dragen]) gebaar ontstaat in het hoofd van de maker en eindigt bij ontvanger (visual thinking). Steeds zijn het gedachten en gevoelens (bijv. stop ermee) die zich via het symboolgebaar en lichaamstaal verwoorden in lichamelijke expressies. Soms draait iemand zich demonstratief om, keert de ander de rug toe en loopt boos weg.

Aan metaforische gebaren worden in vergelijking met geluidloos gebarenjargon extra eisen gesteld. Net als bij taalkundige metaforen moeten anderen het metaforische gebaar wel snappen. En net als in figuurlijk taalgebruik en metacommunicatie moet het metaforische gebaar enigszins kunstzinnig zijn, iets op pantomime lijken.

Laatst bijgewerkt 26-03-2019