Jannes H Mulder

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 12-03-2021

Manosphere

betekenis & definitie

Manosphere is de virtuele wereld van haatcultuur tegen vrouwen. Manosphere is een online netwerk van misogyne vrijgezellen met kenmerken van slachtofferschap.

De mannen op manosphere voelen zich door vrouwen onderdrukt, gekwetst in hun eer, gekrenkt in eigenwaarde, afgewezen in bed, verongelijkt en zo meer. Klassiek zijn de onvrijwillige celibatairen die zich oprecht slachtoffer van vrouwenemancipatie voelen. Met online blogs en zelfhulp ondersteunen zij elkaar. Van gewelddadigheid naar vrouwen toe is nauwelijks sprake. Maar radicalisering ligt steeds op de loer. Feminisme krijgt de schuld en zelfmedelijden slaat om in vrouwenhaat. ‘Daar moet een piemel in’. Weer andere groepjes ontwikkelen behalve misogynie ook homofobie, islamofobie en puur racisme.

Kenmerkend voor de manosphere is dat anoniem slachtofferschap samengaat met daderschap. Zogenoemde slachtoffers van vrouwen worden daders van virulent geweld tegen vrouwen. Bovendien verplaatst dit daderschap zich van online naar offline. Concreet: er ontstaat een besmettelijke ideologie van quasi-emancipatie van mannen gevolgd door radicalisering van gendergeweld. Dit alles nodigt in de werkelijke wereld uit tot meer geestelijk en fysiek lichamelijk geweld tegen vrouwen. Krenking van groepen strijdlustige anonieme mannen online vertaalt zich in daadwerkelijke groepsverkrachting van vrouwen offline.

Bronvermelding