Jannes H Mulder

www.janneshmulder.nl

Gepubliceerd op 21-04-2020

2020-04-21

Luisteren

betekenis & definitie

Luisteren is bewust geluid horen en daaraan betekenis geven. Ruwweg gaat het om luisteren naar natuur, dingen, mensen of dieren en heel soms luistert iemand naar zichzelf. De wijze van luisteren loopt sterk uiteen en overlappen elkaar.

Oorzakelijk luisteren is Waar komt dat lawaai vandaan? Differentiërend of interpretatief luisteren is Wat voor raar geluid is dat? Acousmatisch is het geluid van achter een scherm (poppenkast) of geluid zonder zichtbare bron (supersonische schokgolven en sonische bommen). Naar het suizen van de wind luisteren. Voicemail beluisteren; wiens stem is dat? Naar de radio luisteren. Lichamelijk live naar Dj’s luisteren. Musicologisch onderlegd naar Bach leren luisteren.

Naar achtergrond muziek, muzikaal behang of muzak wordt niet echt geluisterd. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een kringgesprek met praatstok waar empathisch, generatief of dialogisch wordt geluisterd. Extra goed luisteren is aandachtig, oplettend, geïnteresseerd luisteren. Een eenvoudig voorbeeld van anticiperend luisteren is luisteren naar het slaan van de kerkklok. De politie afluisteren is opwindend en de sensatie ervan staat min of meer los van de inhoud van de gesprekken.

Een aparte vorm van meeluisteren is retweeten. Tweeten op sociale media is gedelegeerd luisteren. De oorspronkelijke tweeter draagt de zorg voor verspreiding over aan anderen. Die moeten er een echokamer van maken. Buitengewoon is synesthesie of verbeeldend, visueel, in kleuren luisteren. Bijzonder is ook de brabbelende baby die weken voor de ontwikkeling van spraak al via geluidjes communiceert. Relatief nieuw is lateraal luisteren. Dit is contextueel luisteren met de nadruk op affectie en lichamelijkheid. Ter afsluiting, mensen kunnen tijdens bidden naar Gods stem of naar eigen geweten luisteren.

Luisteren doen mensen naar natuur, dingen, dieren, andere mensen en soms naar zichzelf. Luisteren staat bol van betekenisgeving en is daarom van belang.

Bronvermelding