Liberaal geloof betekenis & definitie

Liberaal geloof is in vrijheid ergens in geloven zonder dat dit de vrijheid van andersdenkenden beperkt of anderen ernstige schade berokkent. Niet te verwarren met liberaal jodendom of liberaal christendom.

Mensen geloven in van alles. In God, het naderende einde van de wereld, hiernamaals, white supremacy, pacifisme, feminisme en zo meer. Westerse samenlevingen hebben voor aanhangers van godsdiensten aanzienlijk meer uitzonderingsbepalingen dan voor seculier gelovigen (bijv. radicale veganisten). Uitingen van godsdienst verdwijnen daardoor uit de openbare ruimte naar achter de voordeur, in Frankrijk geheel (laïcité) en in Nederland gedeeltelijk.

De mens is inherent religieus. Een liberale samenleving moet derhalve overwegen iedere levensbeschouwing te accommoderen. Onder de voorwaarde dat religieuze en andere gelovigen op basis van hun levensbeschouwing de ander geen schade berokkenen, elkaar geen geweld aandoen.

Mensen met een dik-geloof die tegen militaire dienst, LHBT, vaccinatie, bloedtransfusies of abortus zijn moeten aannemelijk maken dat zij anderen geen schade berokkenen. Hetzelfde geldt voor mensen die op basis van hun geloof vóór besnijdenis, uithuwelijken, gezichtsbedekkende kleding, onverdoofd slachten, minaretten, klokgelui, zondagrust, crucifix op scholen en halal in gevangenissen zijn. Onder accommodatie, aanpassen of inschikken van liberale zijde vallen ook orthodoxe wetten van Islam en Jodendom en de terugkerende feest- en herdenkingsdagen van minderheden. Bij dit proces van inschikken spelen individuele vrijheid en emancipatie, lichamelijke integriteit van met name kinderen en vrouwen, gemeenschapsgevoelens van minderheden en handhaving van de wetten van de liberale samenleving een belangrijke rol.

Pluralisme en streng secularisme gaan moeilijk samen. In vrijheid geloven zonder dat dit andersdenkenden schaadt draagt er toe bij dat in het publieke domein ook religieuze overtuigingen zich mogen presenteren.