Leugen om bestwil betekenis & definitie

Een leugen om bestwil is ten behoeve van de ander niet de waarheid vertellen. Ter wille van de relatie doen alsof. Sociale leugentjes.

Sociale leugentjes dienen om relaties in stand te houden, werken als smeerolie voor het leven. Zullen we vrijen? Ik heb hoofdpijn. Een leugen om bestwil ontziet de ander en de goede verstaander begrijpt dat voor de boodschapper de relatie belangrijker is dan de waarheid. Ook de non-verbale leugentjes om bestwil zijn altijd goed bedoeld (fake orgasme, gezichtsverlies en het gebaar dat te voorkomen en zo meer).

Zo'n leugentje beperkt bij de ander onzekerheid (Is er nog hoop?), angst en zorg (Ga ik werkelijk verliezen?) of schaamte en verlegenheid (Staat deze jurk mij wel?). De leugen om bestwil wijkt doelbewust van de waarheid af. De handeling verwijst naar een parallelle werkelijkheid in de zin dat de absolute waarheid wijkt voor de relatie. Denk ook aan valse hoop en aan de incidentele leugentjes ter vermijding van relationele wrijvingen en gezeur ook al weten we dat het antwoord niet pluis of oké is (Waar denk je aan? Nergens aan. Hoe gaat het? Gaat wel).

De leugen om bestwil moet simpel, eenvoudig, enigszins clichématig zijn. Het leugentje vraagt niet om overdrijving. De ultieme test van de leugen om bestwil is als de waarheid van de leugen uitkomt en het onderlinge vertrouwen niet geschaad blijkt, eventueel zelfs versterkt is. De White Lie bevindt zich op een hellend vlak samen met jokken. Hierop bevindt zich ook liegen uit puur eigen belang. Liegen en bedrog vallen beslist niet onder leugens om bestwil. Immers als dan de leugen zich openbaart is de ander kwaad gedaan en mogelijk beschadigd.