Kwade trouw betekenis & definitie

Kwade trouw is feiten niet onder ogen zien en keuzes nalaten te maken. Kwade trouw is een gemoedstoestand waarbinnen iemand zichzelf voor de gek houdt en tegen beter weten in vooringenomen is. Kwade trouw is zelfbedrog dat schadelijk voor anderen is.

Van opzettelijke kwaadaardigheid is bij kwade trouw geen sprake. Van moedwillige leugens of vooropgezet anderen bedriegen speelt evenmin. Bij kwade trouw staan zelfbedrog, weten tegen beter in, vluchten voor eigen verantwoordelijkheid, kop in het zand steken, liever lui dan moe, dubbelhartigheid, sociale wenselijkheid en blind geloven op de voorgrond.

Als voorbeeld de heler die een e-bike doorverkoopt. Speelt bij de koper kwade trouw een rol? De hamvraag na afloop is of de koper te goeder trouw en niets vermoedend de e-bike kocht of speelden koper en verkoper / heler het spel van onschuld? Had de koper redelijkerwijs de plicht eventuele diefstal na te gaan? Leidde de koop tot evident eigen voordeel? Is de verdediging van de koper geloofwaardig?

Kwade trouw overlapt vals bewustzijn. Beiden zijn gemoedstoestanden van zelfbedrog of zelfdeceptie. Vals bewustzijn is onbedoeld denken dat de wereld er anders, vaak idealer uitziet dan de materiële wereld in werkelijkheid is. Ziende blind worden preventief sociale, culturele en economische omstandigheden ideologisch anders geduid dan de feiten weergeven. De wil tot zelfdeceptie of de opzettelijkheid van zelfbedrog verschilt per state-of-mind. De intentie tot zelfbedrog is bij vals bewustzijn afwezig, bij kwade trouw aanwezig.

Kwade trouw verschilt principieel van de leugen om bestwil. Liegen om bestwil betreft de bestwil van anderen. Kwade trouw betreft steeds de bestwil van eigen persoon.

Laatst bijgewerkt 23-05-2019