Jannes H Mulder

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 05-01-2021

Kunstzinnig geweld

betekenis & definitie

Kunstzinnig geweld is op artistieke wijze doen alsof het om echt geweld gaat. Kunstzinnig geweld is op een esthetische manier uitdrukking geven aan geënsceneerd geweld. Gewelddadige kunst (= in de kunst uitgedrukt geweld) is wat anders.

Modder-vechten, kinbaku-bi of Japanse bondage, ’wrede’ initiaties en rappers met hun muzikaal geweld zijn voorbeelden van meestal in scene gezet spektakel. Ook pornografische wreedheid op film- en videobeeld, plaatjes en in geluid is voor het merendeel gesimuleerd ten behoeve van derden.

Esthetisch of kunstzinnig geweld is het ingestudeerde spel van fake geweld. Met wederzijdse instemming (consensueel) volgens de regels der theaterkunsten wordt fictief geweld uitgeoefend. Feit en fictie komen in dit georkestreerde ‘theater van geweld’ levend samen. Maar de uitoefening van macht, hoe goed gespeeld ook, ligt dicht tegen ervaren fysieke pijn aan.

Kitsch, banaliteit, perversiteit, misogynie, racisme en homofobie liggen bij kunstzinnig geweld steeds op de loer. Professioneel nagebootste gruwelijkheid is koorddansen ook vanwege de toegenomen fascinatie voor ‘mooi gemaakt’ geweld. Vele beeldende kunstenaars balanceren omdat zij bij het kunstminnende publiek juist niet banaal of pornografisch willen overkomen.

Wreedheid en kwetsbaarheid in de kunst betekent ook de mogelijkheid tot emancipatie. Door kaf en koren te leren scheiden. Kijk voorbij ordinair sadomasochisme en misselijkmakend bloedvergieten. Op kunstzinnige wijze uitgedrukt sadomasochisme bestaat wel degelijk. We ervaren dan wie wij zijn en wie de ander is.

Bronvermelding