Kunstzinnig geweld betekenis & definitie

Kunstzinnig geweld is op enigszins artistieke wijze doen alsof het om de uitoefening van ernstig geweld gaat. Kunstzinnig geweld is met wederzijdse instemming (consensueel) volgens de regels der theaterkunsten op artistieke wijze macht over een ander uitoefenen (Japanse bondage). Esthetisch of kunstzinnig geweld is niet identiek aan gewelddadige kunst (= beeldende kunst over gewelddadigheid).

Het geëxposeerde autowrak van de kunstenaar die de aanslag ternauwernood overleefde (Scholte) wordt wel slachtofferkunst genoemd. Littekens van een moordpoging (Warhol) of na borstamputatie (Molenaar), terminale AIDS (Goldin) of zelfverminking (Abramovich) zouden eveneens onder slachtofferkunst kunnen vallen. Andere kunstenaars gebruiken kadavers (Savadov, Hirst) of overledenen (Duncan, von Hagens, Witkin). Ook kunst gemaakt van lichaamssappen (Serrano) wil schokkend, obsceen, schaamteloos, afstotend en weerzinwekkend zijn. Met een zucht naar het extravagante en extreme. Esthetisering van wat velen lelijk noemen en fascinatie voor ‘mooi gemaakt’ geweld nemen toe.

Kunstzinnig geweld werkt anders, is het ingestudeerde spel van fake geweld. Feit en fictie komen levend samen in het georkestreerde ‘theater van geweld’. Voorbeelden zijn Japanse vrouwen in touwen gebonden (shibari of bondage), het geënsceneerde spektakel van moddergevechten, ‘wrede’ initiaties en rappers met muzikaal geweld zonder gewelddadige bedoelingen. Kunstzinnig geweld is koorddansen omdat in het ‘theater van geweld’ steeds verheerlijking van geweld en fysieke pijn op de loer ligt.

Geweld en agressie in de kunst kennen een lange traditie. Geweld heeft kennelijk een esthetische waarde. Vooral schrijvers fixeerden zich soms op het wrede, gruwelijke en moorddadige (de Sade). Gewelddadige kunst en kunstzinnig geweld zijn beiden uitgesproken mediageniek en meer hedendaags. Beiden getuigen van een esthetische blik op geweld. De blik van makers, deelnemers en toeschouwers die betekenis aan het werk willen geven. Is het een indrukwekkende mooi kunstwerk, afstotend, getuigt het getoonde werk een verheerlijking van geweld of is het een statement juist tegen geweld?

Gepubliceerd op 13-08-2019