Intentie betekenis & definitie

Intentie is bedoeld. Een intentioneel gebaar drukt een bedoeling uit (bijv. aanwijzen of indiceren). Intentioneel betekent opzettelijk handelen of gemotiveerd iets doen. Op de consequenties van de intentie wordt al of niet gelet. Intenties zijn gerichte handelingen met een veronderstelt resultaat.

Goede resultaten leiden tot opzettelijke herhalingen. Er ontstaan intenties van waaruit zich gewoonten ontwikkelen. Gewoontes die vanwege de positieve consequenties worden gecultiveerd. Maar gewoontes worden op den duur sleets en intentie-loos. Ritualisering van een gewoonte brengt echter de intentie terug. Er ontstaat een richtinggevend Leitmotiv waarbinnen symboolgebaren iets wil uitdrukken. Twee minuten stilte is de intentie van aandachtig stilstaan.

Goed bedoelde handelingen of onschuldige intenties pakken soms desastreus uit. De intentie van de verzender moet daarom in balans zijn met de consequenties voor de ontvangende partij. The road to hell is paved with good intentions. Eerwraak om de eer van de familie te redden ten koste van de dochter is disproportioneel en een goed bedoelde wet gericht op zero tolerantie kan onbedoeld tot intolerantie leiden.

Het leven bestaat uit gedeelde intenties en wederzijdse verwachtingen. Ook in de strijd om macht wordt vredelievendheid opzettelijk enigszins bewaard. Zelfs apen zouden gedeelde intenties hebben met het motief van ‘ik help je vandaag als jij mij morgen helpt’.

Laatst bijgewerkt 11-06-2019