Inculturatie betekenis & definitie

Inculturatie is cultuurmenging. Inculturatie of acculturatie is als minderheden elementen van de cultuur van de meerderheid overnemen. Enculturatie of socialisatie is als de meerderheid eventueel elementen van minderheidsculturen overneemt. Beiden zijn vormen van menging van rituelen en van gewoonten waardoor weer nieuwe rituelen ontstaan. Ook religies en godsdiensten incultureren.

Eetgewoonten mengen zich goed. Couscous, pasta, aardappelen en rijst, de meesten eten het beurtelings allemaal. Maar vrouwenbesnijdenis, eerwraak of onverdoofd slachten levert wrijvingswarmte op. De meerderheid vindt dergelijk geweld niet aanvaardbaar. Overal ter wereld wordt aan minderheden gevraagd zich aan te passen, te accommoderen, integreren, assimileren en zo meer. Met als gevolg dat culturen - van minderheden én van de meerderheid - zich mengen. Binnen multiculturele samenlevingen ontstaan mengverhoudingen van overheersende cultuur en minderheidsculturen. Deze mengverhoudingen lopen uiteen en hebben politieke betekenis.

Binnen minderheden worden mengverhoudingen op karakteristieke wijze uitgedrukt. Veelkleurige hoofddoeken en islam als levensstijl (islam light) drukken met de heersende cultuur een verhouding die de toonzet uit. Een zuinige mengverhouding of minder inculturatie uit zich in onvoldoende taalbeheersing, traditionele kleding of religie online met radicaliserende boodschappen. Veel, bijna overdreven inculturatie weerspiegelt zich door van de maatgevende meerderheidscultuur buitensporig veel over te nemen. Het resultaat is een groep migranten en nieuwkomers die afkomst en oorspronkelijke identiteit lijken te verloochenen.

Ook binnen de heersende meerderheid verschillen de mengverhoudingen. Cultuurmenging of enculturatie drukt zich dan uit in bijvoorbeeld de zogenoemde boeddhaïsering van Nederland. Of in de mate waarin bijvoorbeeld de etiquette van minderheden al of niet worden aanvaard (hand geven, uiterlijk, kleding, opvoeding).

Inculturatie of cultuurmenging krijgt betekenis in de ontmoeting van mensen. Hoe summier het contact ook is, ons optreden in de publieke ruimte is lakmoes voor onze gemengde maatschappij. Wie over een boerkina gedoe veroorzaakt, bekent kleur, de kleur van onverdraagzaamheid.