Geweldritueel betekenis & definitie

Geweldritueel is geweldpleging bij herhaling volgens een vast patroon uitgeoefend. Ritualisering van geweld.

Spontaan geweld is vergeleken met geritualiseerd geweld wanordelijk, chaotisch, impulsief en willekeurig. Van een doordachte boodschap is zelden sprake. Geweldpleging binnen een geweldritueel daarentegen is vaker weloverwogen en verloopt enigszins ordelijk. Vooral geweldrituelen met geweldsexplosies en eventuele doden kent een eigen discipline met ritualisering van de uitvoeringspraktijk. Lynchen en het duel van vroeger en meer hedendaags terroristische aanslagen, intifada en zo meer.

Ritualisering van lichamelijk geweld vertoont overeenkomsten met ritueel-geweld (= een uitgekristalliseerd geweldritueel). Zo is de uitvoering van de doodstraf meer ceremonieel omdat tevoren precies vaststaat wat het resultaat zal zijn. Ritualisering van geweld is vast onderdeel van gendergeweld, institutioneel geweld (groentijd, kennismakingstijd, hooliganisme), structureel geweld en politiek geweld.

Het symboolgebaar binnen de geweldspiraal (de klap in het gelaat, de steen door de etalage, de inzet van het waterkanon en zo meer) verwijst steeds weer naar wie in de ogen van de geweldenaar de baas is of het gezag zou moeten hebben.

Het rituele element van vele vormen van geweld biedt de mogelijkheid van patroonherkenning en daarmee een perspectief op verandering van het ingesleten patroon. Simpele verboden of juridische regelingen van geweldrituelen werken zelden. Beter is het ingesleten geweldritueel intelligent en 'smart' om te buigen tot een slechte gewoonte zonder veel schade aan lichaam, geest en samenleving.