Geschenk betekenis & definitie

Bij een geschenk worden materiële en immateriële zaken uitgewisseld met als doel de bevestiging van de relatie met de ander. Het immateriële aspect van de uitruil legt naar verhouding meer gewicht in de schaal dan het tastbare van het geschenk op zich.

De uitwisseling van boodschappen tussen gever en ontvanger heeft vaak een grotere betekenis dan het concrete geschenk zelf. 'Zeg het met bloemen' is een uitwisselingsactiviteit met wederkerigheid en verwijst bijvoorbeeld naar waardering, respect, trouw, beleefdheden en zo meer. Al naar gelang de context is het stoffelijke ding de reïficatie van het immateriële van een huwelijksverzoek, vergeving, verleden delen, afhankelijkheid benadrukken, geweten sussen, macht uitoefenen en zo meer. Vooral ceremonieën bevestigen en beide partijen ontlenen identiteit en gezag aan de uitwisseling.

De schenking is alles bij elkaar een in scène gezette handeling. Niet wat in het pakpapier zit, maar hoe het gebaar wordt geïnterpreteerd is van belang. Deze handelingen lopen uiteen van oprecht altruïsme tot en met 'het gif in de gift' van de gratis creditcard. Ook de sociale uitkering heeft een cynisch bijsmaak (plundering en besmettelijke ziekten voorkomen). Een symboolgebaar als de aalmoes of Giro 555 sussen ook het geweten en ontwikkelingshulp, het voorspelbare kerstpakket en zelfs trouwringen hebben - hoe minimaal ook - onmiskenbaar te maken met 'investeren'.

Offeren lijkt op onvoorwaardelijk iets schenken maar wat te denken van het offeren van de eerste oogst waarbij het impliciet de bedoeling is dat God wel iets terug geeft. In de weloverwogen handeling zit altijd iets van 'Voor wat, hoort wat'. Subtiel en van grote betekenis zijn daarom proportionaliteit ('Geef zoals ik gaf') en het aspect van 'de lening' in de schenking. Alles met het oog op het doel: de (her)bevestiging van de relatie ten opzichte van elkaar.

Gepubliceerd op 07-07-2019