Fiduciair geloof betekenis & definitie

Fiduciair geloof is vertrouwen (fiducia) in God. In de praktijk drukt rotsvast godsvertrouwen zich uit in bidden, concreet moreel gedrag en zo meer. Fiduciair geloof of tweede orde geloof komt voort uit eerste orde geloof dat fluïde, meer filosofisch van aard is.

Geloof in 1e en 2e orde onderscheiden, verdiept de betekenis van geloven. Geloven in 1e orde is aan Hogere Machten op zich genoeg hebben. Deze vloeibare, ijle of dunne vorm wordt in de literatuur thin belief genoemd. Dun geloof vraagt om verdikking. Fluïde geloof verlangt versteviging en verankering in een wereldlijk geloof van de 2e orde (thick belief). Vertrouw op God - vandaar fiduciair geloof - en dat vertrouwen in God, hoop op en liefde voor God mag niet beschaamd worden. Daarom spelen in deze 2e orde plichten en gehoorzaamheid aan godsdienstige geboden en verboden een grote rol. De betekenis van het onderscheid in 1e en 2e geloof is dat geloven als gelaagd wordt beschouwd. De 1e, abstracte, beschouwende vorm enerzijds en de 2e, concrete, handelingsgerichte vorm anderzijds. De grens tussen fluïde en fiduciair geloven is zelden scherp.

Mensen geloven in van allerlei en de verhouding van 1e en 2e orde wisselt. Zo komt dun zonder dik geloof voor. Bijvoorbeeld iemand die gelooft in een metafysische kracht (ietsist) heeft weinig behoefte aan een 2e orde, een wereldlijke uitwerking van religies en godsdiensten. Omgekeerd komt eveneens voor, dik zonder dun geloof. Zogenoemd dik-geloof is daar een voorbeeld van. Dun en dik geloof kunnen ook samengaan. Denk aan ware en actieve trouwe kerkgangers.

Wat mensen denken en wat mensen doen berust vaak of wat zij geloven. Door isolatie van fluïde geloof (1e orde) van fiduciair geloof (2e orde) ontstaat de mogelijkheid bijvoorbeeld bij christelijke gelovigheid serieus stil te staan.