Jannes H Mulder

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 06-01-2021

Emoticons en Emojis

betekenis & definitie

Emoticons zijn gecomprimeerd leestekens die gelaatsuitdrukkingen weergeven (: - ). Emojis zijn beeldkarakters van gestileerde daadwerkelijke gebaren (opgestoken duim).

Eerst was daar de handgeschreven liefdesbrief met aan het eind het getekende hartje. Eventueel aangevuld met uitroeptekens in pen of potlood. Het typografische gebruik van combinaties van leestekens zoals :- ( , !!! en ;- ) zorgden al vroeg voor getypte vormen van emoties (= emoticons). In 1997 ontstonden in Japan emojis (duim, tranen, drol, ballon etc.). Van deze pictografische uitdrukkingen (= emojis) maakt inmiddels bijna 100% van de online wereld gebruik. Vooral als het grafische symboolgebaar ook nog cute is. Het digitale schrift doet de behoefte aan digitale lichaamstaal als ironie en sarcasme, waardering en weerzin, aardigheid en bedroefdheid, sympathie en haat toenemen.

Het online digitale gebaar verschilt van het offline gebaar. Emoticons en in mindere mate emojis zijn gestandaardiseerd, gefixeerd en universeel. Bij stilstaande digitale gebaren ontbreekt het synchroon en subtiel bewegelijke, de individuele nuances en vooral het direct interactieve en corrigeerbare. De behoefte aan nuances en identiteit leidt ertoe dat er jaarlijks nieuwe bij komen (LGBTQI+ emojis). Inmiddels blijken emojis binnen het beeldkarakterschrift van bijvoorbeeld China anders te worden gebruikt dan in Europa.

Het raadsel hoe gevisualiseerde lichaamstaal aan teksten toe te voegen is opgelost. Binnen tien jaar hebben lichamelijke gebaren zich definitief digitaal online verankerd. Via smartphones zal zich een nieuw beeldschrift ontwikkelen.

Bronvermelding