Jannes H Mulder

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 24-07-2020

Diasporisch

betekenis & definitie

Diasporisch is een wezenskenmerk van iemand die zich ver weg voelt. Die zich emotioneel sterk verbonden voelt met zijn of haar land van herkomst. Migranten, ontheemden en transnationale minderheden die zich bedreigd voelen vertonen diasporisch gedrag dat past bij Rites de Retour of terugkeer-rituelen.

Diasporisch gedrag bestaat sinds mensenheugenis. Bijvoorbeeld eigen muziek blijven maken en er met gevoelens van heimwee naar luisteren. Muziek verbindt. Klezmer voor Joden, Bollywood-muziek voor Hindoestanen, doedelzak voor Schotten, Argentijnse tangomuziek, salsa, hip hop en knallend vuurwerk voor weer andere, over de wereld verstrooide gemeenschappen. Diasporische muziek is authentieke muziek die door transnationale migratie is veranderd maar nog steeds bijdraagt aan de identiteit van bijvoorbeeld joodse en zwarte gemeenschappen waar ook ter wereld.

Het World-wide-web werkt soms als ruimte tussen inheemse en uitheemse culturen waarbinnen liminoïde ervaringen ontstaan. Idealisering van beelden en populaire muziek op YouTube versterken vervolgens het fluïde proces van incultureren. Deze cultuurmenging leidt soms tot stroomlijning. De smeltkroes is dan gelijk aan assimilatie van een minderheid in de meerderheid van het land van aankomst. Gevoelens van heimwee naar het land van herkomst nemen af.

Het World-wide-web kan behalve stroomlijnen ook onderscheiden, verschillen accentueren. Geen kleurloze mengelmoes maar veelkleurige pluriformiteit doen ontstaan. Sociale media kunnen ook multiculturalisme bevorderen. Door uitvergroting van één aspect van een culturele identiteit met meer nadruk op oorspronkelijke kleding, haardracht, voeding, muziek of geloofsovertuiging.

Diasporisch gedrag krijgt betekenis als transnationale minderheden op eigen wijze hun cultuur benadrukken. Diasporische identiteiten dragen bij aan de dynamiek van een multiculturele samenleving.

Bronvermelding