Cyber-ritueel of internet-ritueel betekenis & definitie

Cyber-ritueel, internet-ritueel of e-ritueel zijn op internet voorkomende rituelen en geritualiseerde gewoonten.

Een kerkdienst volgen, een koninklijk huwelijk herbeleven of de opening van de Olympische Spelen opnieuw bekijken kan allemaal op internet. Ook een YouTube filmpje van een stille tocht valt onder rituelen online.

Een stap verder is digitaal een elektronische register tekenen of een virtuele rouwkaars aansteken. Dat zijn cyber-rituelen. Iemand kan online als avatar achterin een digitale kerk plaatsnemen en met een gospel naar keuze mee zingen. Ook cyber-pelgrimages vanuit huis blijken aan een behoefte te voldoen. Internet werkt dan als katalysator voor de ontwikkeling van identiteit en rituelen, voor innovatieve ideeën op de markt van de uitvaart, godsdiensten, pelgrimages, online religie etc.

Weer een stap verder zijn de door de webcam ontstane rituelen zoals cyberconfessies waarbij een teenager voor de camera zijn hart uitstort. Ook ritueel geweld zoals cyberbullying komt voor. Verbaal geweld van hatemailers is vaak sleets waarmee de inhoud van hun mails minder relevant wordt.

Second Life kent geen grenzen, is decentraal, niet-hiërarchisch, geïndividualiseerd met lage drempels, nauwelijks taalbarrières en vol impliciete kennis. Binnen subculturen ontstaan als vanzelf structuren, vaste patronen, geordende systemen met e-rituelen. Soms treedt verruwing en radicalisering op. Zo verrichten de nerds van Anonymus met hun Guy Fawkes maskers hacks die zin aan hun leven geven en zij doen dat volgens de regels van het spel met het daarbij horende theater. Anonymus beschouwt zich als Robin Hood van het sociale web 2.0.

Gepubliceerd op 06-05-2019