Ceremonie betekenis & definitie

Ceremoniën zijn bevestigende rituelen. Een ceremonie is in vergelijking met het ritueel een plechtstatige bevestiging van de tot stand gekomen orde. Een ceremoniële plechtigheid wil formeel vastleggen, bekrachtigen, nog eens benadrukken.

De functie van een ceremonie is stilstaan bij iets belangwekkends. Staat daarmee wat op afstand van het dagelijkse leven en de actualiteit. De uitvoering van ceremonieën - seculier en religieus - vraagt oefening omdat er enige distantie tot de deelnemers in acht wordt genomen en vaak genodigden aanwezig zijn. Het publiek krijgt dikwijls de gelegenheid op eerbiedwaardige afstand toe te kijken.

De ceremonie is geregisseerd, zit vol lichaamstaal en symboolgebaar en is mediageniek. Soms met kanonschoten of saluutschoten, gong geluid of trompetgeschal. Voorbeelden zijn de dodenherdenking op 4 mei, de opening van de Staten-Generaal, het academisch jaar of de Olympische Spelen, een Naturalisatiebijeenkomst en de ondertekening van een diplomatiek verdrag. De eredienst is een godsdienstige ceremonie.

Een recent ontwikkelt ceremonie is de Witte Jas Ceremonie voor studenten van Erasmus MC die beginnen aan hun coschap. Ceremonieën meer in de privésfeer zijn het huwelijk of het bereiken van de 5-jaaroverleving na een ingrijpende behandeling voor kanker. Onder jagers en hun rituelen is het tableau uiting van een ceremonie. Ook de plechtige begroeting van kleinkinderen op bezoek bij Oma kent ceremoniële aspecten.

De betekenis van grote en van kleine ceremoniële plechtigheden is de (her)bevestiging van de reden van bij elkaar zijn. Steeds gaat het om de consolidatie van gemeenschapsgevoel. Sommigen stellen dat de mens een ceremonieel dier is op zoek naar bevestiging.