Jannes H Mulder

www.janneshmulder.nl

Gepubliceerd op 13-03-2020

2020-03-13

Canon

betekenis & definitie

Een canon is een lijst of catalogus van gezaghebbende documenten of objecten. Een godsdienstige canon is een collectie gezaghebbende geloofsteksten (Bijbel, Koran, Thora).

Canon-vorming is de opstelling van een lijst, verzameling of collectie. Om op die lijst te komen moeten de afzonderlijke teksten of objecten aan strenge criteria voldoen. De lijst wordt op een bepaald ogenblik vastgesteld en definitief gesloten. Niemand kan er nog iets aan toevoegen of van afhalen. De canon lijkt op een gezaghebbend gebaar en moet als richtinggevend functioneren. Behalve canons voor bijvoorbeeld literatuur en architectuur bestaan er in de westerse wereld zogenoemde kerkelijke canons. De constructie van een Canon voor Nederland werd – althans voorlopig - tijdens een plechtige ceremonie in 2006 afgerond.

Canons zijn dubbelzinnige constructies. Zevenduizend jaar geleden ontstond in de Sumerische taal het woord canon. Via het Hebreeuws, Grieks en Latijn evolueerde het oorspronkelijke woord rietstok via meetlat uiteindelijk naar canon als richtinggevend. Vanuit iets kwantitatief en exact te meten ontwikkelde zich een canon met een kwalitatieve inhoud. Deze twee polen van een canon, van ‘kwantitatief exact’ en van ‘kwalitatief normerend’ leiden vaak tot conflicten.

De betekenis van de opstelling van een canon is stilstaan bij wat gezaghebbend is. Wij weten inmiddels dat ondanks de canons het grote proces van civilisatie doorgaat.

Bronvermelding