Apostasie of geloofsafval betekenis & definitie

Apostasie of geloofsverandering is van eigen geloof afvallen, van geloof wisselen of zich tot een ander geloof bekeren.

Weloverwogen van geloof, religie of godsdienst veranderen. Een zogenoemde apostaat verzaakt zijn oorspronkelijke geloof. Er is sprake van expliciet afzweren, van een ruil, wisseling of overstap naar een ander geloof. Voorbeelden zijn van katholicisme naar protestantisme, van islam naar christendom of van islam naar zogenoemd ongeloof of atheïsme.

Afvalligen ondergaan soms rituelen in de vorm van excommunicatie, een lichamelijke straf of - binnen de islam - zelfs de doodstraf. Deze zware vorm van apostasie hoort bij strenge geloofsgemeenschappen en weinig godsdienstvrijheid. Naast deze zware vorm van apostasie komen subtiele vormen van geloofsveranderingen voor. In plaats van geloof A naar geloof B kiezen mensen in vrijheid voor menging van A en B.

Apostasie in de lichte vorm is adoptie van elementen van andere religies en godsdiensten. Bijvoorbeeld zonder bekering, conversie of doop een christen - hindoe worden. Dan is sprake van toevoegingen aan het oorspronkelijke geloof en van een geleidelijke geloofsverandering. Soms wordt dit meervoudige religiositeit of religieus mixen genoemd.

De beïnvloeding betreft vooral de uitvoering van rituelen van het oorspronkelijke geloof. Adoptie van geloof toont zich in de aanpassingen en veranderingen van oude rituelen onder invloed van de nieuwe. Deze milde apostasie is vaak impliciet van aard.

Laatst bijgewerkt 06-05-2019