Jannes H Mulder

Jannes H Mulder (2024)

Gepubliceerd op 24-09-2022

Antropodenial

betekenis & definitie

Antropodenial is overeenkomsten tussen mensen en dieren ontkennen.

Frans de Waal heeft met zijn team door YouTube filmpjes inmiddels van ontelbare ‘aap-ontkenners’ de ogen geopend. ‘Aap-ontkenners’ omschreven als zij die menselijke eigenschappen van apen blijven ontkennen. Van huis uit blijken wij ook een blinde vlek voor het probleem-oplossend vermogen van bijvoorbeeld slijmdieren te hebben. Of voor de innige samenwerking van termieten en schimmels om hun bovengrondse bouwwerken tot stand te brengen (= stigmergie). Of voor aangetoond minimaal bewustzijn onder octopussen, schimmels, paddenstoelen, korstmossen, plantachtige en mogelijk meer. Eventuele andere ‘verwantschap-ontkenners’ kunnen bij nieuwe generaties onderzoekers terecht. Met De Waal verzetten deze onderzoekers zich tegen antropodenial. Zij zijn vóór genuanceerd antropomorfisme. De neiging juist wel paralellen te zien tussen gedrag van mens en dier.

Octopussen en schimmels bijvoorbeeld. Zij worden bij voorbaat gekarakteriseerd als hersenloze wezens. Maar let op! Horen hoeft niet altijd via oren, zien niet altijd via ogen, interpreteren niet altijd via zenuwweefsels te gaan. Communiceren via geuren, zoals truffels kunnen, bestaat ook. Antropodenial is a priori gedeelde karakteristieken tussen dieren en mensen afwijzen terwijl de overeenkomsten, bij herhaling aangetoond er juist wél zijn. Antropodenial is een vorm van antropocentrisme. De neiging de mens absoluut centraal te stellen en als maat der dingen te beschouwen.

Het begrip antropodenial draagt ertoe bij dat mensen behoedzamer met andere organismen in de natuur omgaan. Ook met bijvoorbeeld eigen darmflora. De mens absoluut boven alles blijkt een hersenspinsel. Een schadelijk spinsel.