Agonisme betekenis & definitie

Agonisme (Grieks agon of strijd) wil conflicten niet zozeer oplossen als wel hanteerbaar maken. Voor een agonist speelt ook in afwezigheid van openlijke botsingen macht en dominantie altijd een rol. Agonisme onder dieren is ritualisering van vechtgedrag door schaarste.

Agonisme wil antagonisme domesticeren (Chantal Mouffe). Door het gevecht om de hegemonie als agonistisch spel van opponenten te zien en niet als strijd op leven en dood tussen elkaar naar het leven staande vijanden. Een agonistische wereldbeschouwing wil dominantie temmen, geweld kanaliseren, wanorde in goede banen leiden en competitie ordelijk laten verlopen. Meer op basis van het politieke van machtsuitoefening. Het politieke van hegemonie dat steeds opnieuw op pijnlijke wijze moet worden uitgedrukt. Minder de antagonistische partijpolitieke machtsuitoefening. De agonistische praktijk gaat uit van een multipolaire wereld en pluriforme gemeenschappen. Sociale relaties zijn in hun visie altijd machtsrelaties. Agonisten zijn voor 'pluralisering' van macht.

De emancipatoire strijd van arbeiders is volgens agonisten nimmer voltooid. `Restanten` van iedere strijd spelen overal en altijd weer op. Vrouwen, zwarten, jongeren, lokale bewoners, LHBT'ers, hackers eisen op hun beurt identiteit en machtsruimte in de publieke ruimte op. Ook nieuwe technologieën (robotica en artificiële intelligentie) zullen hun geëigende plaats in het theater van de macht willen innemen.

Agonisme legt accent op het politieke, op de meer impliciete uitoefening van macht en hegemonie. Hun nadruk ligt op achter de schermen van Brussel, New York en Silicon Valley en minder op de formeel uitgedragen consensus politiek van EU, VN en zo meer. Zij wijzen vooral ook op het vaak contraproductieve van ondergrondse bewegingen met hun romantische vlucht weg uit de politieke arena en op de soms naïeve ontkenning van bestaande politieke instituties van buitenparlementaire bewegingen (Occupy, Arabische Lente). Agonisme geeft het politieke discour een nieuwe prikkel.