Jacobus Kok

Vaderlandsch woordenboek 1780

Gepubliceerd op 06-03-2022

ERP

betekenis & definitie

een groot Dorp, in Staats Braband, ruim anderhalf uur van Aarle, aan de Rivier de Aa, over welKe aldaar twee bruggen liggen. Het Dorp zelve is zamengestleld uit zeven gehugten. of buurtschappen; welker huizen, ten getale van 300. meestendeels van elkander verstrooid liggen.

Behalven de Heide, die gemeen is, beslaat het 758 Morgens Bouwland, ’t welk aldaar zeer vrugtbaar is. Op de Rivier heeft men een Water en Koornmolen. De Regeering beslaat uit zeven Schepenen, en éénen Secretaris, die zijn ampt erflijk bezit. Men vindt ’er eene groote Kerk, op welker midden een spitze Toren staat , en aan de Westzijde, een zwaare gemetzelde Toren, die, echter, thans niet hooger is dan het bovenfte gedeelte van het Kerkdak. De Gereformeerde Gemeente, die voortijds haaren eigen Predikant had, tot in het Jaar 1676, is zedert met Vechel vereenigd; ’t welk nog heden plaats heeft. Het Adelijk Geslacht VAN ERP, in Braband, voert zijnen naam naar dit Dorp.BACHINE, Geogr. bl. 569.