Zeldzaam — schaarsch betekenis & definitie

Wat niet veel wordt aangetroffen, wat niet in grooten getale aanwezig is. Zeldzaam (eigenlijk zelden gezien) heeft bovendien de beteekenis van bijzonder, door eigenaardigheden van andere soortgelijke zaken afwijkend.

Wanneer men iets schaarsch noemt, dan duidt men aan dat men meer verwacht had, of dat zich iets op andere tijden in grooter getal voordoet. De ooievaars beginnen in Nederland zeld¬zaam te worden. De visch wordt in onze rivieren schaarsch.

De feestvlag woei ten toren uit, .

De zware slotklok werd geluid En ‘t zeldzaam huwlijk was gesloten.