Zalf — balsem betekenis & definitie

Een geneeskrachtig mengsel. Balsem is attijd wel¬riekend en gewoonlijk van een vloeibaren aard.

Balsem wordt in de wond gegoten. Zalven heeft de beteekenis van met welriekende olie bedruppelen. Koningen werden oudtijds gezalfd. Balsemen ziet inzonderheid op het vullen van een lijk met balsemachtige stoffen om verrotting te voorkomen.