Waar — waarschijnlijk betekenis & definitie

Uit de samenstelling van het laatste woord valt gemakkelijk op te maken, dat het een zwakker begrip uitdrukt dan het eerste. In een aantal gevallen o. a. op historisch gebied is de waarheid onbereikbaar en moeten wij ons met de waarschijnlijkheid vergenoegen.