Vaderland — moederland — geboortegrond — geboorte¬land betekenis & definitie

Vaderland, geboorteland, geboortegrond duiden in het algemeen genomen het land aan waar iemand geboren is, terwijl moederland het land is van waar kolonies of volkplantingen zijn uitgegaan; de verhouding van deze tot het land van waar zij uitgegaan zijn wordt dan gedacht als van de kinderen tot hare moeder. Geboortegrond is van de eerst genoemde woorden het meest beperkte begrip, het duidt de plek aan waar iemand geboren is, terwijl geboorteland een ruimer kring aangeeft.

Geboorteland en vaderland verschillen in dit opzicht, dat het eerste woord zich bepaalt tot het feit, dat iemand in het land geboren is, terwijl vaderland onder¬stelt dat men het zoo noemt omdat men door banden van bloed en van liefde, door taal en zeden er mede verbonden is. De zoon van den balling, als hij in den vreemde geboren is, zal zijn geboorteland zelden zijn vader¬land noemen.