Schaal — schelp — schulp betekenis & definitie

Een hard, kalk- of hoornachtig be¬kleedsel. Schaal is het kalkachtig bekleedsel, dat bij sommige lichamen gemakkelijk van de huid verwijderd kan worden; het wordt zoowel van dieren als levenlooze voorwerpen gebruikt: eierschaal, schaaldier.

Schelp en schulp beteekenen eigenlijk hetzelfde; in sommige gevallen bezigt men meer het eerste, in andere het tweede woord, zonder dat er echter bepaald ver¬schil van beteekenis is aan te wijzen. Waar van tweekleppige schalen sprake is gebruikt men meestal schelp, terwijl schulp van de eenschalige schelp of eenkleppige schaal van sommige weekdieren gebruikt wordt;in samenstellingen wordt meestal schulp voor schelp gebezigd. Oesterschelp, schelpen zoeken aan ’tstrand, schelpvisschen, schulpkalk, schulpzand, de slak kruipt in zijne schulp; fig. in zijn schulp kruipen. Is de eenschalige schelp van een weekdier zeer gebogen, dan noemt men deze, vooral wanneer het weekdier er zich niet meer in bevindt, een hoorn ot kinkhoorn. Van de slak, die zich buiten zijne schulp kan bevinden of er zich in kan terug¬trekken als in zijn huis, noemt men de schulp ook het huisje.