Samenvoegen — vereenigen betekenis & definitie

Twee of meer dingen bij elkander brengen om ze met elkander te verbinden. Samenvoegen heeft de algemeene beteekenis.

Vereenigen is zóó samenvoegen, dat de voorwerpen na hunne samenbrenging als ’t ware slechts één geheel uitmaken. Men vereenigt wat gescheiden was. De Vereenigde Nederlanden. Vandaar dat vereenigen, niet samenvoegen, gebezigd wordt in den zin van tot eenheid van gevoelen brengen of verzoenen. Zich met iemands gevoelen vereenigen. Strijdende partijen vereenigen.