Samenkomst — bijeenkomst betekenis & definitie

Het komen van twee of meer per¬sonen op dezelfde plaats tot zeker doel. Samenkomst kan ook een toevallig ontmoeten beteekenen; bijeenkomst onderstelt steeds vooraf bepaalde plaats tijd en doel.

Deze samenkomst was noch bedoeld noch begeerd. De eedgenooten hadden geheime samenkomsten (of bijeenkomsten) in de catacomben. De bijeenkomst der Provinciale Staten.