Ras — stam betekenis & definitie

Beide woorden duiden eene reeks van levende wezens aan, die een gemeenschappelijken oorsprong hebben. Ras heeft meer het oog op het physiek eigenaardige, op de soort, terwijl stam, dat niet van dieren maar alleen van menschen gebezigd wordt, de afkomst van een gemeenen stamvader onderstelt.

Er zijn verschillende menschenrassen: het Dravidische, Mongoolsche, Arische enz. Het paardenras moet verbeterd worden. De volken van Indo-germaanschen stam.