J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Gepubliceerd op 28-04-2019

Onbezonnen — roekeloos — lichtzinnig

betekenis & definitie

Het eerste woord geeft alleen te kennen, dat men onbedachtzaam, lichtvaardig te werk gaat. De lichtzinnige denkt niet ernstig over de gevolgen zijner daden (zie Licht¬vaardig).

Wie roekeloos is weet dat er gevaar dreigt, doch noch over degevolgen, noch over de daad zelve heeft hij met genoegzame zorgvuldigheid nagedacht. Men mag zoo onbezonnen niet alles in eens op het spel zetten. vFloris! herhaalde Petronella, hem in hare armen sluitende, was het wel van u gehandeld uw leven dus roekeloos te wagen.”