J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Gepubliceerd op 28-04-2019

Loochenen — ontkennen

betekenis & definitie

Zeggen of beweren, dat iets niet zoo is. Loochenen heeft het bijbegrip, dat het ontkennen geschiedt tegen beter weten in.

De waarheid loochenen; eene schuld loochenen; zijne handteekening loochenen.