Ledematen — lidmaten betekenis & definitie

Ledematen (meerv. van lid, zie Deel) zijn alleen de lichaamsdeelen; lidmaten noemt men figuurlijk de leden van een protestantsch kerkgenootschap, die belijdenis des geloofs hebben afgelegd. Het zelfstandig naamwoord lidmaatschap heeft een ruimere beteekenis.

Het wordt gebruikt ten opzichte van een ieder, die lid is van, behoort tot eene vereeniging of een genootschap in het algemeen.