J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Gepubliceerd op 28-04-2019

2019-04-28

Keeren — omkeeren

betekenis & definitie

Omkeeren is een voorwerp in het algemeen zoo wenden, dat het om komt te staan of te liggen, dat het andersom wordt geplaatst, zoodat öf vóór tot achter, óf boven tot onder, óf links tot rechts, óf buiten tot binnen wordt, en omgekeerd. Keeren is meer bepaald van een kleedingstuk het binnenste buiten brengen.

Een glas omkeeren zegt men, wanneer men het met de opening naar beneden houdt. Eene jas keeren is haar zoo vernaaien, dat de binnenzijde buiten komt.