Juist — nauwkeurig — stipt betekenis & definitie

Juist is datgene, wat beantwoordt aan de eischen; nauwkeurig wat in alle deelen juist is; stipt of nauwgezet is datgene, wat in geen enkel punt afwijkt. Eene nauwkeurige opmeting.

Een nauwkeurig onderzoek. Een juist oordeel! Juist van pas! Juist opge¬merkt! Stipt nagekomen. Stipte plichtsbetrachting.