Jonkheid — jeugd betekenis & definitie

Jeugd is de benaming voor den vroegsten leeftijd van den mensch, en duidt bij uitbreiding de eigenschappen aan, die een jong mensch eigen zijn. Jonkheid is de eigenschap van jong zijn als abstract beschouwd, doch bij uitbreiding wordt het gebezigd voor het jonge als collectief; de jonkheid beteekent dan de jongelieden.

Jonkheid wordt meer in sierlijken stijl dan in omgangstaal gebruikt.