Jong — jeugdig — nieuw — versch betekenis & definitie

Jong is wat nog niet lang bestaan heelt of geleefd heeft. In dit opzicht is jong synoniem met nieuw en versch.

Nieuw geeft te kennen dat de zaak pas ontstaan of gemaakt, enz., is; versch drukt uit dat de zaak nog alle eigenschappen bezit, die het gevolg zijn van zijn nog kortstondig bestaan. Jong ziet meer op de krachten, die iets, dat slechts sinds korten tijd bestaat, bezit of mist. Wanneer jong en jeugdig van personen gebruikt met elkaar vergeleken worden, ziet jong op den leeftijd, jeugdig op de eigenaardigheden, die aan de jeugd eigen zijn. Eene oude vrouw is niet jong meer, doch kan nog jeugdig in hare be¬wegingen zijn.