J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Gepubliceerd op 28-04-2019

2019-04-28

Jaarwedde — jaargeld — gage — pensioen — salaris — soldij — tractement

betekenis & definitie

Jaarwedde noemt men de geregelde bezoldiging (zie bij Belooning) der ambtenaren van rang, salaris die der mindere beambten. De jaarwedde, ook het tractement genoemd, van een minister, van een burgemeester, officier, enz.; het salaris van een klerk. Jaargeld heet de jaarlijksche som, die aan iemand van wege zijn verdiensten, uit genegenheid, enz. wordt toegelegd.

Spinoza ontving een jaargeld van Jan de Witt. Soldij is de som, die het loon der militairen uitmaakt; waarvan het loon van scheepsvolk sprake is, gebruikt men het woord gage. Pensioen is het jaargeld, dat aan ambtenaren, die hun diensttijd volbracht hebben, voor den dienst ongeschikt zijn geworden, of aan hunne naaste betrekkingen uit eene bepaalde kas wordt uitgekeerd.