Inbeelden (zich) — verbeelden (zich) betekenis & definitie

Zich eene verkeerde voor¬stelling maken. Zich verbeelden is zich iets voorstellen, dat niet juist is; inbeelden, geeft te kennen dat de voorstelling overdreven of valsch is.

Hij beeldt zich in heel knap te wezen. Hij verbeeldde zich dat hij buiten gevaar was. Hij verbeeldt zich heel wat, nu hij geld heeft. Wat beeldt hij zich wel in? Hij is niets en heeft niets; (daarentegen: de ingebeelde ziekte, ingebeelde kwalen).