IJver — naarstigheid — vlijt betekenis & definitie

IJver is de werkzaamheid, die aan¬houdend bezig is aan hare taak. Wie met ijver werkt is druk bezig, hij paart werkzaamheid aan volharding.

Vlijt is die werkzaamheid die bij aan¬houdend werken het er op toelegt die taak zoo goed mogelijk te volbrengen; wie met vlijt werkt, paart spoed aan oplettendheid. Naarstigheid is minder in gebruik. Het wordt vooral van kinderen gezegd en ziet op werkzaamheid gepaard aan goeden wil en inspanning om de opgegeven taak behoorlijk af te maken. Eene zaak met ijver voortzetten; blinde ijver. De naarstigheid, van den scholier verdient belooning. Hij legt zich met vlijt op de studie toe; de vruchten van zijne vlijt genieten.