Hard — gevoelig — zwaar betekenis & definitie

Moeielijk te dragen of te verrichten. Zwaar zegt, dat er veel kracht voor noodig is, hard dat het ons pijnlijk treft, gevoelig dat het ons leed doet en dat de gevolgen nog geruimen tijd merkbaar zijn.

Een zware slag (een groot verlies); een harde slag (een onoverkomelijk verlies). Een hard geval. Het valt hard zich met ondank beloond te zien.