Handelaar — koopman — kramer — venter — grossier betekenis & definitie

Iemand die handel drijft. Handelaar en koopman zijn de algemeene be¬namingen.

Grossier is een koopman in het groot; winkelier een koopman, die zijne waren in het klein aan den gaanden en komenden man afzet; kramer eigenlijk een koopman, die met een verplaatsbaren winkel, eene kraam, op markten en kermissen staat; venter een koopman, die zijne waren aan de huizen verkoopt.