Hakkelen — stamelen — stameren — stotteren betekenis & definitie

Hakkelen is niet vloeiend, niet vlug spreken, omdat men te snel spreekt, of omdat de woorden niet gauw genoeg toestroomen; stotteren of stamelen is gebrekkig spreken ten gevolge van een gebrek in de spraakorganen. Stameren is ge¬brekkig spreken ten gevolge van gebrek aan oefening.

Een kind stamert de eerste klanken.