Gapen — geeuwen betekenis & definitie

Den mond wijd openen. Voor zoover dit on¬willekeurig geschiedt (ten gevolge van lusteloosheid, zenuwachtigheid, sla¬perigheid, enz.) beteekenen gapen en geeuwen hetzelfde.. Gapen echter (hetwelk meer dan geeuwen een onbetamelijk wijd openen van den mond aanduidt) is gemeenzamer, en kan ook zijne oorzaak in honger en domme nieuwsgierigheid hebben.

De dorpelingen bleven ons gapend nazien.