Gaarne — graag — gewillig — bereidwillig betekenis & definitie

Gewillig zegt dat iets met den wil van den werker geschiedt. Bereidwillig, gaarne en graag voegen daar een bijbegrip aan toe, het eerste van zonder tegenstreven, het tweede van lust en ingenomenheid, het derde van verlangen.

Gaarne ziet op het genoegen, dat de handeling vergezelt, graag behoort meer tot de gemeenzame taal, het drukt uit dat men met min of meer sterke begeerte er naar verlangt. Eene vrijwillige verkooping. Hij nam de taak gewillig op zich. Een scholier heeft gaarne (graag) vacantie.