Gaaf (gave) — aalmoes — liefdegave — gift — geschenk betekenis & definitie

Gave is de algemeene uitdrukking en beteekent alles wat gegeven wordt, zonder dat er door uitgedrukt wordt of men er dank voor krijgt of er voor verwacht. Dit laatste is bij gift, geschenk het geval.

Terwijl gift dit meer algemeen uitdrukt, is geschenk eene gift die men geeft om genoegen te doen of eer te bewijzen. Waar men door te geven in den nood of de be¬hoefte van iemand voorziet, kan men zoowel gift als gave gebruiken. Gave is vooral een gift uit liefde. Aalmoes, eigenlijk werk van barmhartigheid, is eene gift uit medelijden of barmhartigheid aan een arme geschonken; met het oog op de beweegreden wordt zulk een gift soms liefdegave ge¬noemd. Door giften en gaven verstaat men allerhande dingen, die min of meer als liefdegave, als aalmoes, worden geschonken. Alle goede gave komt van boven. Een huwelijksgift. Een verjaarsgeschenk. Hij leeft van giften en gaven, van zich zelf heeft hij niets. Wat heeft zich menigwerf uw rijke gunst ontloken Voor mij in gift op gift!