Gaaf — begaafdheid — talent — vermogen betekenis & definitie

Vermogen ziet op de kracht die iemand heeft om door zijn verstand iets tot stand te brengen. Gave beschouwt die kracht van het lichaam of van den geest als iets dat aangeboren is en dus een geschenk van God of van de Natuur mag genoemd worden.

Begaafdheid duidt het bezit van gaven aan. Alleen op gaven van den geest ziet het woord talent. Talent ziet op den aanleg voor een of ander vjik van studie of kunst, die in den persoon aanwezig is, doch verdere ontwikkeling behoeft. Vgl. bij Aanleg.