Eenvoudig — enkelvoudig betekenis & definitie

Deze adiectiva staan tot elkaar in dezelfde verhouding als eenvoud en enkelvoud. Met een samengesteld treedt het begrip der eenheid meer op den voorgrond, terwijl enkel meer het begrip van alleen, één in aantal en niet meer, uitdrukt.

Uit het begrip van een geheel zijnde, niet op kunstige wijze samengesteld, ontwikkelen zich vervolgens bij eenvoud en eenvoudig de denkbeelden onopgesmukt, waar, natuurlijk, onge¬kunsteld, terwijl enkelvoud en enkelvoudig tegenover meer en veelvoudig staan.