Eenvoud — eenvoudigheid betekenis & definitie

Eenvoud is het kenmerk van datgene wat niet op kunstige wijze samengesteld is, het is de tegenstelling van gekunsteldheid. Als adjektief staat er dan ook naast ongekunsteld.

In alle eenvoud des harten. Eenvoud is het kenmerk der waarheid. Eenvoudigheid is het subst. bij eenvoudig. Hierbij komt het argelooze en naieve van het karakter meer op den voorgrond. Met eenvoudigheid gaat bescheidenheid meest gepaard. Zijne eenvoudigheid maakte dat hij wel eens over het hoofd werd gezien.