Edelaardig — edelmoedig — grootmoedig betekenis & definitie

Grootmoedig is sterker dan edelmoedig en het nog zwakkere edelaardig; het duidt aan, dat men niet alleen van een edelen, maar van een zeldzaam edelen zin blijk geeft. Grootmoedig is degene die zich in een of ander opzicht opoffert ter wille van anderen.

Grootmoedig was het van de Ruyter, dat hij na 1672 aanbood desnoods onder Tromp te dienen. De edelmoedige bezit eene edele ziel en is daardoor geneigd tot edele daden. Edelaardig wordt weinig in gewonen stijl gebezigd.